سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هرچه شمردنى است به سر رسد و هر چه چشم داشتنى است در رسد . [نهج البلاغه]
مریم تو
 || مدیریت  ||  شناسنامه  || پست الکترونیــک  ||  RSS  ||

About Us!
مریم تو
دلتنگی
کاش می شد صدای پاهات بپیچه تو گوش دالون طرف دالون بگرده گل آفتاب گردونامون کاش می شد.... اما نمی شه، نمی شه بیای دوباره نمی شه دستات تو گلدون گلهای مریم بزاره کاش می شد اما نمی شه این مرام روزگاره
Link to Us!

مریم تو

Hit
مجوع بازدیدها: 436 بازدید

امروز: 1 بازدید

دیروز: 0 بازدید

Submit mail